میز تحریر محفظه دار

تومان

متریال چوب روکش سفید
طراحی مدرن
دارای 8قفسه ومیز مخفی
وزن حدودی38کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

 

X