میز تحریر و کامپیوتر با طراحی مدرن

تومان

روکش سفید
دارای 4 قفسه مربعی که برای کتاب ،دکور،گلدان و… مناسب است
این میز بسیار سبک میباشد وجای کمی را اشغال میکند

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X