میز تلفن چوبی با پایه فلزی

تومان

طراحی مدرن
مناسب استفاده در منزل
وزن حدودی 5کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X