میز تلویزیون مدرن

تومان

دارای بوفه با3 قفسه
قابل نصب روی دیوار
دارای1 قفسه و 2 محفظه
وزن حدودی 78 کیلوگرم

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X