میز تلویزیون مدرن

تومان

رنگ مشکی
دارای4 قفسه
قابل نصب روی دیوار
وزن حدودی 21 کیلوگرم

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X