میز تلویزیون

250,000 تومان

متریال چوب روکش سفید
طراحی مدرن
دارای 3قفسه
وزن حدودی20کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

 

 

X