میز درختی ۳ طبقه مدرن چوبی با پایه فلزی

100,000 تومان

این محصول ترکیب ست میز 3تایی است که به یک صورت واحد برای اشغال فضای کم طراحی شده
از این میز میتوان در منزل و اداره جات استفاده کرد

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X