میز درختی ۳ طبقه مدرن چوبی با پایه فلزی

تومان

این محصول ترکیب ست میز 3تایی است که به یک صورت واحد برای اشغال فضای کم طراحی شده
از این میز میتوان در منزل و اداره جات استفاده کرد

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X