میز دیواری چوبی

تومان

صفحه متحرک
قایل نصب روی دیوار
مناسب مکان های کم جا
دارای 14 قفسه ،صفحه گچی برای یادداشت برداری و صفحه کار
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X