میز دیواری چوبی

تومان

قایل نصب روی دیوار
مناسب مکان های کم جا
دارای 6 قفسه و صفحه کار

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

 

 

 

X