میز نقشه کشی چوبی با پایه فلزی

150,000 تومان

دارای 2 محفظه و فرورفتگی روی صفحه کار،برای قرار دادن لوازم
قابلیت تنظیم شیب صفحه کار دارد

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

 

X