میز چوبی با پایه های فلزی

تومان

با طراحی مدرن برای استفاده میز تحریر وکامپیوتر
وزن حدودی 24کیلوگرم

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X