میز چوبی قهوه خوری با طراحی هرمی شکل

تومان

پایه فلزی
این میز مناسب استفاده در پذیرایی ،اتاق خواب و .. میباشد.
طراحی این میز شبیه یک هرم برعکس میباشد.
طراحی سبک آرت دکو

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X