میز چوبی مناسب استفاده میز کامپیوتر وتحریر

تومان

دارای 3 قفسه و 1 کشو و 1 در میباشد
وزن 60 کیلوگرم
میز قابل پشت و رو شدن نیست

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X