میز چوبی

تومان

متشکل از صفحه کار بازشو
طراحی مدرن
مناسب استفاده در منزل و اداره جات
مناسب استفاده کامپیوتر و میز تحریر
وزن حدودی 20 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X