میز کنارمبلی

100,000 تومان

پایه های فلزی رویه سنگی
سبک آرت دکو
وزن حدودی 8.5 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

 

X