میز گارسون

تومان

متریال استیل و شیشه
دارای 2قفسه و چرخ برای سهولت در جابه جایی
دسته ی هدایت کننده
مناسب استفاده در آشپزخانه و رستوران ها
وزن حدودی 7کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X