کابینت زیرروشویی حمام

تومان

دارای حفره برای نصب روشویی
آینه مجزا
دارای 1کشو و2محفظه
وزن حدودی 27کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X