کابینت زیر روشویی حمام

تومان

دارای 2 حفره برای نصب روشویی
دارای 2 کشو و1محفظه
دارای آینه مجزا که خود دارای 4 قفسه و 2 محفظه است
وزن حدودی 69کیلوگرم

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X