کابینت زیر روشویی حمام

120,000 تومان

دارای حفره برای نصب روشویی
دارای 2 قفسه و1محفظه
وزن حدودی 113کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X