کابینت زیر روشویی حمام

120,000 تومان

دارای حفره برای نصب روشویی
دارای 2 قفسه
وزن حدودی 43کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X