کمد آینه دار با طراحی مدرن

تومان

دارای درب کشویی
دارای 7 قفسه و 2 محفظه آویز لباس
وزن حدودی 221.5 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X