کمد آینه دار با طراحی مدرن

350,000 تومان

دارای 6 قفسه ،2 آویزلباس و 2 کشو
وزن حدودی 197 کیلوگرم

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X