کمد راهرو ورودی روستیک

350,000 تومان

متریال چوب و فلز
دارای 6 قفسه،11کشو و 4 جای آویز لباس
وزن حدودی 24 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X