کمد راهرو ورودی روستیک

تومان

دارای 1 قفسه،11کشو،محفظه جاکفشی، 6جای آویز لباس و آینه
وزن حدودی 30 کیلوگرم
(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X