کمد لباس چوبی

تومان

فاقد بازشو
وزن حدودی32 کیلوگرم
دارای چرخ برای جابه جایی آسان
رنگ مشکی

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X