کمد لباس

وزن حدودی78 کیلوگرم
شامل 2 دراوربیرونی ،بازشوهای آیینه دار و 2 محفظه لباس
دستگیره های رنگ نقره ای

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X