کمد لباس ۳ درچوبی

350,000 تومان

شامل دوکشو، یک محفظه آویز لباس و 4 قفسه
وزن حدودی 79 کیلوگرم
رویه مشکی و چوبی

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X