کمد چوبی بدون درمخصوص لباس

تومان

دارای 3قفسه و 1 آویز لباس
دارای 4 چرخ زیر آن برای حرکت بهتر
مناسب استفاده در اتاق خواب و رختشوی خانه

(قیمت ها پیش پرداخت هستند)

X