در نورپردازی رنگی باید به رنگ، شدت نور و زاویه تابش توجه زیادی داشت. در واقع نورپردازی رنگی باید به گونه ای باشد که ما را به آرامش نزدیک کند. در نورپردازی رنگی باید از رنگ ها به طرز صحیحی بدون این که به شخصیت محیط آسیبی وارد شود استفاده کرد. همچنین از رنگ ها می توان برای پشتیبانی از یک طرح فضایی در معماری استفاده کرد.رنگ‌های انتخاب‌شده برای نورپردازی باید باهم هماهنگ باشند. مجموعه‌ای از رنگ‌ها زمانی هماهنگ نامیده می‌شوند که از چندرنگ خویشاوند و یا از چندرنگ مختلف با درجه تیرگی و روشنی یکسان حاصل‌شده باشند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X