رنگ را می توان یک زبان جهانی نامید. رنگ شامل احساسات و فرهنگ یک ملت است.
رنگ بر خلاف سایر ملزومات معماری یک بعد انسانی دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت در واقع رنگ ها می توانند روحیه انسان را بهتر کنند و مورد خوبی برای خلاقیت انسان هستند.
بنابر این خانه ای که غرق در رنگ های مناسب باشد همیشه آرامش بخش است.
برای اینکه تاثیرات رنگ از همان ابتدا مشخص شود، باید آن را به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده از همان آغاز انتخاب نمود، نه این که بعداز اتمام طراحی، مبادرت به انتخاب آن کرد.
موفق‌ترین طراحی رنگ در فضای داخلی باید در خور اهداف طراحی باشد و به آن واکنش نشان دهد.
تناسب و تأثیرگذاری رنگ بر روند طراحی شامل موارد زیر است: ۱.هماهنگی با محیط ۲.جلب توجه
۳.تعدیل کردن فضا از نظر کوچک و بزرگ جلوه دادن آن ۴.تفکیک کردن و محدود کردن فضا ۵.جداسازی و تعریف فضا ۶.همسان و همگون کردن بافت فضا

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X