0دیدگاه

این نماها شامل سبک های سکولار و مذهبی از تاریخ صدر اسلام تا به امروز است. تزیین سطوح با خطاطی اسلامی و تزیینات هندسی از ویژگی های بارز این سبک است.
در این طراحی تناسبات عناصر بکار رفته با بنا از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مصالح این نماها معمولا کاشی و آجر و سنگ است.
استفاده از قوس های برجسته،مقرنس ها،فخر مدین،الگوی های هندسی و متخلخل از ویژگی های اصلی این سبک است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X