0دیدگاه

نمایی با تزیینات فراوان نظیر گچ بری ها ،قابها،حاشیه ها و… .این نما بیشتر برای زیبایی ساخته میشوند تا قابلیت های کاربردی
ویژگی این سبک:تزیینات زینتی،رنگ های روشن، ایوان های بزرگ،اشکال نامتقارن و سقف های چند وجهی پیچیده است
تزیینات و گچبری های این سبک که به صورت حاشیه کار میشوند اغلب شامل اشکال طبیعی مثل شاخه های درختان،برگ ها و … است

 

ت

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X