0دیدگاه

این نما میتواند حس حرکت و پویایی را به مخاطب القا دهد.در این طراحی از خطوط منحنی و پویا استفاده میشود
برای نمایش سیالیت این نما میتوان ازورقه ها فلزی،آجر،گچ و هر متریالی که توانایی ایجاد خطوط خمیده را داشته باشد استفاده کرد
هدف طراحی این نماها ایجاد هماهنگی با محیط است بنابراین با طراحی از روی مورفولوژی محیط اطراف این نما پدید می آید

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X