برخلاف تصورات رایج که فنگ شویی برای افراد خرافی و مذهبی است، درواقع این هنر تنظیم بر اساس خرد جمعی فلسفه طبیعی، درک معنوی نظم کیهانی و تجربه دانشمندان و فلاسفه چینی باستان است.گفته می‌شود که فنگ شویی نظم طبیعی اشیا را نشان می‌دهد و همچنین معتقد است که فضای داخلی یک اتاق نشان‌دهنده شخصیت صاحب آن است.درواقع فنگ شویی از سیستم سازمان‌یافته‌ای از علم، آداب‌ورسوم، دین (ایمان)، فلسفه، نجوم (یا طالع بینی) و امور انسانی ناشی می‌شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X