سبک مدرن از جنبش مدرنیستی اوایل دهه ۱۹۰۰ ظهور کرد. این شهرت بیشتر به دلیل استفاده از پالت های رنگی تک رنگ و موادی مانند فولاد ، وینیل ، چرم و پلاستیک است.
خطوط نازک و سبک ساده از بارزترین ویژگی های مبلمان مدرن است. بدون حاشیه یا جزئیات تزئین شده ، در عین حال زیبا.
اصول مدرنیستی از نگاهی تمیز و ساده استقبال می کنند. اصول اصلی آن عبارتند از:
o طراحی مینیمالیستی
o سطوح صاف
o خطوط تمیز و مستقیم
o رنگ های خنثی و گرم ، که با رنگ های واضح برجسته شده اند
o موادی که هم چوب و هم فلزات را شامل می شود

 

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X