نور خورشید گذشته از تأثیرات مثبت خود بر روح و روان انسان، برای بیمارانی که مدت طولانی تری در بیمارستان بستری هستند، به نوعی نشانه ی امید و بهبودی و خروج از بستر بیماری محسوب می شود.
ابعاد پنجره ها در اتاق های بستری باید متناسب با شرایط اقلیمی باشد. در اقلیم های گرم و مرطوب، گرم و خشک و سرد ابعاد پنجره کوچک انتخاب شود. در اقلیم معتدل و بارانی ابعاد پنجره ها می تواند بزرگتر انتخاب شود.
در اتاق های بستری یک یا دو و سه تختخوابی که تمام تخت های بستری در یک طرف قرار دارند مکان پنجره ها در پایین تخت های بیماران روبروی در ورودی اتاق قرار گیرد، از ایجاد پنجره پشت سر بیماران خوددای شود.
برای استفاده از تهویه طبیعی ، پنجره ها به گونه ای طراحی شود که بتواند به مقدار کمی باز شده و در همان موقعیت قفل شود مقدار باز کردن پنجره ها و قفل آن باید توسط پرستاران بخش انجام گیرد.
در مراکز درمانی بهتر است از نور طبیعی در بخش‌های بستری، راهروها، سالن انتظار، کلینیک‌ها، رستوران و پذیرش استفاده شود. استفاده از نور طبیعی در اتاق‌های عمل و ریکاوری ممنوع می‌باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X