ساخت بناهای مسکونی باید به گونه ای باشد که نور طبیعی از طریق پنجره یا نورگیر، وارد فضای داخلی شود. بهترین نور به ترتیب در جهت های زیر تابیده میشود : ۱. جنوبی ۲.شمالی ۳.شرقی ۴.غربیاولویت نورگیری فضاهای اصلی مسکونی به ترتیب زیر می باشد : ۱.پذیرایی ۲.اتاق خواب ۳.آشپزخانه ۴.سرویس ها

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X