در فضاهای آموزشی نور مصنوعی مکمل نور طبیعیست. برای مثال اگر نور طبیعی فقط بخشی از فضا را روشن کند، می توان برای روشن کردن قسمت دیگر که تابلو یا تخته نصب می شود از نور مناسب مصنوعی استفاده کرد.
سیستم روشنایی مصنوعی نباید تحت تأثیر روشنایی طبیعی قرار گیرد، در برخی موارد به دلایل خارجی طراحی روشنایی مناسب و مطلوب سیستم روشنایی ممکن است بر مبنای روشنایی مصنوعی متمرکز شود.
در این صورت نور روز در درجه‌ی دوم قرار می‌گیرد و باید با هماهنگی با سیستم روشنایی مصنوعی طراحی شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X