به طور کلی مبحث نورپردازی به دو دسته تقسیم می شود ؛ نورپردازی طبیعی و نورپردازی مصنوعی
نورپردازی طبیعی : نور طبیعی که منظور از آن نور خورشید می باشد، کامل ترین و مطلوب ترین نور است .
نورپردازی مصنوعی : استفاده از المان های روشنایی به منزله ی نورپردازی مصنوعی می باشد. در واقع نورپردازی مصنوعی به استفاده از نوری غیر از نور خورشید اشاره می کند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X