اتاق های رو به شرق از نور طبیعی صبح گاهی بهره می برند بنابراین مکان مناسبی برای قرار گیری اتاق های خواب هستند.
این فضاها نور گرمی را در مدت کمی از روز به صورت مستقیم دریافت می کنند.
آشپزخانه و اتاق های غذاخوری می توانند در قسمت شرقی و جنوب شرقی ساخته شوند زیرا نور طبیعی در فضا بر فعالیت هایی که آنجا انجام می شود تاثیر گذار است.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X