پنجره های سقفی نور واقعی را وارد خانه می کند و دیوارها را به عناصر سرزنده و با روح تبدیل می کنند. انواع نورهای تایید شده در اتاق و نحوه ی بازسازی آن بستگی به جهت و شدت نور دارد.
ایجاد ایوان و فضاهای روشن شده با نور طبیعی سقف روش بازیابی آرامش، سکوت و آسایش در یک محیط که فاقد این مزایا است می باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X