اتاق های غربی نور نارنجی را در هنگام غروب دریافت می کند بنابراین باید در نظر داشت که استفاده از رنگ های گرم را در این گونه فضاها تعدیل کنیم.
نور شدید غربی مناسب کارکردن در فضاهای داخلی نمی باشد پس اتاق های کار، اتاق خواب و یا دیگر فضاهای کارکردی نباید در این قسمت ساختمان قرار بگیرد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X