این سبک به دوره فرامدرن و بعد از مدرن معروف است.
در این سبک مبلمان اکثرا از احجام هندسی رنگ شده متفاوت استفاده میشود،مثلا تلفیق مثل با دایره و… .تعادل بصری در این مبلمان بر قرینگی برعکس مبلمان سنتی اولویت دارد.
استفاده از رنگ های مکمل و انرژی بخش در این مبلمان به وفور دیده میشود،این مبلمان عاری از هرگونه تزیینات سنتی مباشد.
ترکیب مصالح مختلف در کنار هم،براق ،مات،پارچه و … از ویژگی های دیگر این مبلمان است.
مبلمان سبک پست مدرن که عجیب و خاص هستند اغلب برای دکوراسیون داخلی منزل مورد استفاده قرار نمیگیرند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X