نوعی انرژی که در بدن موجودات زنده و غیرزنده وجود دارد. این انرژی از وجود انسان و پیرامونش جدا نیست و در صورت نبودنش حیات مختل خواهد شد.لغت چی را می‌توان به‌صورت نیروی حیات یا نیروی محرکه ترجمه کرد.
انرژی چی نیرویی است که باعث می‌شود اتفاقات خوب و بد رخ دهد و چرخ گردون بر گنبد دوار بگردد. چی اساسی‌ترین نیرویی است که باعث به وجود آمدن انرژی‌های دیگر همچون یین و یانگ می‌شود.
در اصل و جهان هستی به هر چیزی که ماندگار است ( چی ) میگویند، مانند: بدن انسان ، گیاهان ، ساختمان
این انرژی در فنگ شویی اسامی مختلفی دارد: در چین : chi در ژاپن : qi در هند: prana

دیدگاه خود را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

X